• Home
  • Over ons
  • Downloads
  • Contact

VULSTOFFEN

Om de laatste poriën te vullen...

VERVANGER VAN KLINKER

Verlaag CO2 door het vervangen van portlandklinker in uw product

Kalksteenmeel wordt veelvuldig gebruikt in mortel en betonformuleringen. Fysiche en mechanische eigenschappen worden met het gebruik van kalkstenmeel geoptimaliseerd. Door gebruik te maken van attestformuleringen liggen kostprijs en CO2 reducties binnen handbereik.

Vliegassen hebben puzzolane eigenschappen. In aanwezigheid van kalk en water levert dit een bijdrage aan de sterkteopbouw. Vliegassen worden ook ingezet om de betonspecie-eigenschappen te verbeteren en hydratatiewarmte tijdens het verharden te beperken. Door een gewijzigd stookbeleid van de energiecentrales komen er naast poederkoolvliegassen ook Biokoolvliegassen beschikbaar.

Om specifieke eigenschappen van het beton te bereiken voeren we een aantal speciale betonvulstoffen in ons programma. Hieronder vallen ultra witte en fijne kalksteenmelen, microsilica en gemalen EAF slakken.

Vanuit onze mengcentrale kunnen we betonvulstoffen op maat produceren. Wij staan u graag bij met advies en onderzoek.

Duurzame constructie

Oplossingen op maat

Gereduceerde bouwkosten

Robuste technologie

Eenvoudig inzetbaar

KALKSTEENMEEL

Verlaag CO2 door het vervangen van portlandklinker door kalksteenmeel

Eigenschappen en toepassingen

Kalksteenmeel wordt in de betonindustrie gebruikt als hoogwaardige vulstof.

De cementhydratatie wordt versneld door inzet van kalksteenmeel. Dit resulteert in hogere vroege sterkte. Tevens wordt het beton duurzamer doordat een dichtere cementsteen wordt gerealiseerd.

Het gebruik van kalksteenmeel leidt veelal tot een lichtere en egale betonkleur. Estetische beton ligt binnen uw handbereik.

Verwerkbaarheid van droge-, vloei- en zelfverdichtende beton en mortels wordt door gebruik van kalksteenmeel verbeterd. Het zorgt voor een betere pakking in uw mengsel, hierdoor wordt de groene sterkte verhoogd. Evenals verpompbaarheid. Uw betonmortel zal minder bleeding vertonen.

Voor zelfverdichtend beton is bewezen dat kalksteenmeel fungeert als de meest betrouwbare stabilisator.

 

Kalksteenmeel opgenomen in BRL 1802

MPG Solutions: aangesteld als attesthouder door een aantal producenten.

BRL 1802 (Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest voor vulstof en/of cementbeton) maakt het mogelijk om BRL 1804 gecertificeerde kalksteenmeel in te zetten als bindmiddelvervanger. In BRL 1802 is sprake van twee- en driecomponenten mengsels.

Afhankelijk van de kwaliteit van het gebruikte cement zijn vervangingspercentages met kalksteenmeel bereikbaar van 25 tot 35%.

Met een gebruikersovereenkomst kunt u geattesteerde cement-/vulstofcombinaties in uw formuleringen toepassen. Naast verbetering van fysische en mechanische eigenschappen van de betonmortelformulering is een relevante verlaging van de CO2 footprint mogelijk.

Attestinformatie treft u aan onder deze link

MPG Solutions is distributeur van Chryso® hulpstoffen. Chryso® heeft onlangs een nieuwe productlijn geïntroduceerd onder de naam Enviromix®solution en Enviromix®services. Ook op basis van betonadditieven is een verlaging van de CO2 footprint mogelijk met behoud van kwaliteits- en duurzaamheidseisen.

Duurzame constructie

Oplossingen op maat

Gereduceerde bouwkosten

Robuste technologie

Eenvoudig inzetbaar

POEDERKOOLVLIEGAS

Kostprijsreductie door het vervangen van cement door vliegas

EN450 Vliegas

Vliegassen hebben puzzolane eigenschappen en dragen bij aan sterkte-ontwikkeling van uw betonformuleringen. Door gebruik te maken van EN450 gecertificeerde vliegassen kan aan deze vulstof een bindmiddelwaarde toegekend worden. Wij voeren een aantal vliegassen die hiervoor ingezet kunnen worden. Vraag naar de mogelijkheden.

Om hydratatiewarmte tijdens verharding te beperken kunnen vliegassen ingezet worden.

 

Biokoolvliegas®

Door het gewijzigde stookbeleid van energiecentrales verandert ook de chemische samenstelling van de vliegassen. Met een CE markering conform NEN EN 12620 kunnen deze Biokoolvliegassen ingezet worden in betonformuleringen. Deze betonvulstof van secundaire aard heeft zich inmiddels bewezen. Wij komen graag met u in contact om de toepassingsmogelijkheden toe te lichten.

Duurzame constructie

Oplossingen op maat

Gereduceerde bouwkosten

Robuste technologie

Eenvoudig inzetbaar

SPECIALE VULSTOFFEN

Speciale vulstoffen en mengsels van vulstoffen om betoneigenschappen te beïnvloeden

Ultra witte en ultra fijne kalksteenmelen

Ultra witte kalksteenmelen worden vaak inhgezet in combinatie met wit cement. Door de toepassing van de speciale kalksteenmeel in deze betonformuleringen kunnen de eigenschappen van zelfverdichtend beton bereikt worden. Ook formuleringen op basis van grijs cement kleuren lichter in waardoor het gebruik van titaanwit gerdeuceerd kan worden.
Ultra fijne kalksteenmelen kennen toepassingen in hoge sterkte beton en specifieke cementgebonden mortels en lijmen.

 

Microsilica

Microsilica of silica fume is een zeer fijn, hoofdzakelijk amorf siliciumoxide die ingezet wordt als betonvulstof. Het grote specifieke oppervlak en hoog aandeel siliciumoxide geeft een sterke puzzolane bijdrage in cementgebonden (hoge sterkte) betonmortel.

 

Fillinox 3000® (gemalen EAF slakken met lage MKI waarde)

Uit de recuperatie van inox slakken wordt uit de laatste stap uit dit proces een betonvulstof gemalen. Deze secundaire betonvulstof kenmerkt zich door een lage MKI waarde. Fillinox® heeft een KOMO productcertificaat conform BRL 1804 voor gebruik in beton en mortel.

 

Vulstoffen op gespecificeerde samenstelling

Vanuit onze mengcentrale en voorraadposities hebben we mogelijkheden op vulstoffen op gespecificeerde samenstelling te produceren. Neem graag contact op voor een toelichting

Duurzame constructie

Oplossingen op maat

Gereduceerde bouwkosten

Robuste technologie

Eenvoudig inzetbaar